0817MW

写的日志肯定比同人要多

我会在汹涌人潮中找你
如果我见到你了
我不会惊动你
我会站在人群中唱歌 唱你爱听的歌

“你看不见我
  所以我不难过”
                             ——银河

评论

热度(4)